සිංහල தமிழ் English
Medium_marspana-4b347e951a6c5e6464085ae571e75ab1

Tilak Marapana

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, From National List

0770352116/ 0112853397

SUMMARY

#176

Overall Rank

#72

Party Rank

81

Times

Participated in parliament

8

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
269-3 (2019-03-07) Written Question- Response Page 10
269-3 (2019-03-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11
269-3 (2019-03-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11
267-5 (2019-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 17
267-5 (2019-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 14
267-1 (2019-01-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
267-1 (2019-01-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 109
263-10 (2018-10-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
263-10 (2018-10-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
263-10 (2018-10-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Gender: male
Education
School: St. Thomas' College, Mt. Lavinia
Undergraduate: Has a law degree , university unknown
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0770352116/ 0112853397
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.