සිංහල தமிழ் English
Medium_gammanpila-0c5cd831dd79d7a713777633cd1de73d

Udaya Prabhath Gammanpila

Icon_urumaya-0ee660e33f501208cfaebfaf58b98a14

Pivithuru Hela Urumaya (PHU) - UPFA, from the Colombo district

113357666/0113357666/0718220451

SUMMARY

#27

Overall Rank

#1

Party Rank

373

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
260-5 (2018-05-22) Oral Contribution Page 8
260-2 (2018-05-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 23
259-12 (2018-04-06) Oral Contribution Page 49
259-11 (2018-04-05) Written Question Page 12
259-11 (2018-04-05) Written Question Page 17
259-11 (2018-04-05) Written Question Page 13
259-10 (2018-04-04) Oral Contribution Page 56
259-9 (2018-04-03) Written Question Page 19
259-9 (2018-04-03) Written Question - Supplementary Question Page 20
259-9 (2018-04-03) Written Question - Supplementary Question Page 20

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1970-02-06
Gender: male
Education
School: Ginigathena Primary School
School 2: D. S. Senanayake College
Undergraduate: BSC, Monash University, Melbourn
Postgraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_urumaya-0ee660e33f501208cfaebfaf58b98a14 Pivithuru Hela Urumaya (PHU), UPFA,
Contact
Telephone: 113357666/0113357666/0718220451
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.