සිංහල தமிழ் English
Medium_gammanpila-0c5cd831dd79d7a713777633cd1de73d

Udaya Prabhath Gammanpila

Icon_urumaya-0ee660e33f501208cfaebfaf58b98a14

Pivithuru Hela Urumaya (PHU) - UPFA, from the Colombo district

113357666/0113357666/0718220451

SUMMARY

#29

Overall Rank

#1

Party Rank

398

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
267-6 (2019-01-23) Petitions
Page 6
267-4 (2019-01-11) Point of Order- Technical/Procedural
Page 25
267-3 (2019-01-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
267-3 (2019-01-10) Point of Order- Technical/Procedural
Page 59
265-2 (2018-12-19) Oral Contribution Page 10
265-1 (2018-12-18) Oral Contribution Page 63
265-1 (2018-12-18) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 84
263-13 (2018-10-25) Point of Order- Technical/Procedural
Page 59
263-6 (2018-09-19) Written Question Page 9
263-6 (2018-09-19) Written Question - Supplementary Question Page 12

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1970-02-06
Gender: male
Education
School: Ginigathena Primary School
School 2: D. S. Senanayake College
Undergraduate: BSC, Monash University, Melbourn
Postgraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_urumaya-0ee660e33f501208cfaebfaf58b98a14 Pivithuru Hela Urumaya (PHU), UPFA,
Contact
Telephone: 113357666/0113357666/0718220451
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.