සිංහල தமிழ் English
Medium_abeywadhana-29fcf1d40f9cb29b02bc7777e52f2aba

Wajira Abeywardana

Minister - Internal and Home affairs, Provincial Councils and Local Government

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Galle district

755 158158 / 0777 518 518 / 091 223 4544

SUMMARY

#56

Overall Rank

#23

Party Rank

213

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
263-12 (2018-10-12) Petitions
Page 6
263-12 (2018-10-12) Petitions
Page 6
263-8 (2018-09-21) Question by Private Notice – Response Page 25
262-10 (2018-08-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 109
262-8 (2018-08-10) Written Question- Response Page 18
262-7 (2018-08-09) Oral Contribution Page 28
261-10 (2018-07-05) Oral Contribution Page 18
260-9 (2018-06-05) Oral Contribution Page 12
259-10 (2018-04-04) Oral Contribution Page 108
259-5 (2018-03-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 24

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1963-02-09
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 755 158158 / 0777 518 518 / 091 223 4544
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.