සිංහල தமிழ் English
Medium_abeywadhana-29fcf1d40f9cb29b02bc7777e52f2aba

Wajira Abeywardana

Minister - Home Affairs, Provincial Councils and Local Government

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Galle district

755 158158 / 0777 518 518 / 091 223 4544

SUMMARY

#57

Overall Rank

#23

Party Rank

205

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
261-9 (2018-07-04) Oral Contribution Page 18
260-8 (2018-05-25) Oral Contribution Page 12
259-10 (2018-04-04) Oral Contribution Page 108
259-5 (2018-03-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 24
259-5 (2018-03-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 23
259-5 (2018-03-20) Written Question- Response Page 23
259-3 (2018-03-08) Petitions
Page 5
259-1 (2018-03-06) Written Question- Response Page 72
257-18 (2017-12-09) Written Question- Response Page 12
257-18 (2017-12-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1963-02-09
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 755 158158 / 0777 518 518 / 091 223 4544
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.