සිංහල தமிழ் English
Medium_hettiarachchi-8c1d9cf0d64c4250d0e1aeb53839f049

Wijepala Hettiarachchi

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Galle district

0777424437 / 912233477

SUMMARY

#18

Overall Rank

#6

Party Rank

191

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
260-3 (2018-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 50
259-11 (2018-04-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 31
259-11 (2018-04-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 28
259-10 (2018-04-04) Oral Contribution Page 109
259-8 (2018-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 75
259-8 (2018-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 73
259-7 (2018-03-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 67
259-7 (2018-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
259-5 (2018-03-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 75
259-5 (2018-03-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 70

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1957-06-09
Gender: male
Profession: Businessman
Education
School: Richmond College, Galle
Undergraduate: Diploma in Journalism
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0777424437 / 912233477
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.