සිංහල தமிழ் English
Medium_rajapakshe-2746b0e7553dee42b671120e4cb84837

Wijeyadasa Rajapakshe

Minister - Higher Education and Cultural Affairs

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Colombo district

0112827208/0112852841

SUMMARY

#30

Overall Rank

#13

Party Rank

223

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
262-3 (2018-07-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 83
262-3 (2018-07-19) Written Question- Response Page 21
262-3 (2018-07-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 76
262-3 (2018-07-19) Point of Order- Technical/Procedural
Page 35
262-3 (2018-07-19) Oral Contribution - Core Statements Page 28
261-11 (2018-07-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 69
261-11 (2018-07-06) Written Question- Response Page 71
261-11 (2018-07-06) Written Question- Response Page 68
261-11 (2018-07-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 72
261-11 (2018-07-06) Oral Contribution Page 70

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1959-03-16
Gender: male
Education
School:
Undergraduate: Colombo University and Sri Lanka Law College
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0112827208/0112852841
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.