සිංහල தமிழ் English
Medium_rajapakshe-2746b0e7553dee42b671120e4cb84837

Wijeyadasa Rajapakshe

Minister - Higher Education and Cultural Affairs

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Colombo district

0112827208/0112852841

SUMMARY

#30

Overall Rank

#13

Party Rank

242

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
260-2 (2018-05-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31
258-8 (2018-02-22) Oral Contribution Page 47
253-1 (2017-07-04) Oral Contribution - Core Statements Page 102
253-1 (2017-07-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 142
253-1 (2017-07-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 110
253-1 (2017-07-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 139
253-1 (2017-07-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 108
253-1 (2017-07-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 139
253-1 (2017-07-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 139
252-11 (2017-06-20) Oral Contribution - Core Statements Page 25

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1959-03-16
Gender: male
Education
School:
Undergraduate: Colombo University and Sri Lanka Law College
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0112827208/0112852841
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.