සිංහල தமிழ் English
Medium_rajapakshe-2746b0e7553dee42b671120e4cb84837

Wijeyadasa Rajapakshe

Minister - Higher Education and Cultural Affairs

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Colombo district

0112827208/0112852841

SUMMARY

#30

Overall Rank

#13

Party Rank

242

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
263-8 (2018-09-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 61
263-8 (2018-09-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 21
263-8 (2018-09-21) Question by Private Notice – Response Page 38
263-8 (2018-09-21) Oral Contribution Page 13
263-8 (2018-09-21) Oral Contribution Page 22
263-8 (2018-09-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 21
262-7 (2018-08-09) Oral Contribution Page 8
262-7 (2018-08-09) Written Question- Response Page 21
262-5 (2018-08-07) Oral Contribution Page 20
262-3 (2018-07-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 83

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1959-03-16
Gender: male
Education
School:
Undergraduate: Colombo University and Sri Lanka Law College
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0112827208/0112852841
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.