සිංහල தமிழ் English
Medium_rajapaksha

Wijeydasa Rajapkshe

Member of Parliament (MP)

Icon_1

Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), from the Colombo district

112827208 / 112852841 rajapakshe_w@parliament.lk

SUMMARY

#99

Overall Rank

#48

Party Rank

5

Times

Participated in parliament

2

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

No data available

 

Biography

Personal
Date Of Birth: 1959-03-16
Gender: male
Education
School:
Undergraduate: Colombo University and Sri Lanka Law College
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP),
Contact
Telephone: 112827208 / 112852841
Email: rajapakshe_w@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.