සිංහල தமிழ் English
Medium_vijithamuni-ac8fba06b16fdb50c06fc09d8d26b211

Wijith Wijayamuni Zoysa

Minister - Fisheries and Aquatic Resources Development and Rural Economic Affairs

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, From National List

0573587909 / 0552265472 / 0777281862

SUMMARY

#67

Overall Rank

#12

Party Rank

86

Times

Participated in parliament

6

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
263-7 (2018-09-20) Oral Contribution Page 35
263-7 (2018-09-20) Question by Private Notice – Response Page 32
263-7 (2018-09-20) Written Question- Response Page 26
263-7 (2018-09-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 96
262-3 (2018-07-19) Oral Contribution Page 32
262-3 (2018-07-19) Question by Private Notice – Response Page 31
261-9 (2018-07-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 17
261-9 (2018-07-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 16
261-9 (2018-07-04) Written Question- Response Page 16
261-8 (2018-07-03) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1958-11-01
Gender: male
Family Political Engagement: Son: Udara Wijithamuni Zoysa, Uva Provincial Council, Sumith Wijayamuni Zoya, Western Provincial Council
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0573587909 / 0552265472 / 0777281862
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.