සිංහල தமிழ் English
Medium_dissanayake

Wimalaweera Dissanayake

State Minister - Wildlife Protection, Adoption of safety measures including the construction of electrical fences and trenches and reforestation and forest resourcedevelopment

Icon_1

Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), from the Ampara district

632240248 / 632222820 dissanayaka_w@parliament.lk

SUMMARY

#222

Overall Rank

#133

Party Rank

0

Times

Participated in parliament

0

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

No data available

 

Biography

Personal
Date Of Birth: 1954-06-30
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP),
Contact
Telephone: 632240248 / 632222820
Email: dissanayaka_w@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.