සිංහල தமிழ் English
Medium_gunawardhana

Yadamini Gunawardena

Member of Parliament (MP)

Icon_1

Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), From National List

714311163 yadamini_g@parliament.lk

SUMMARY

#223

Overall Rank

#145

Party Rank

0

Times

Participated in parliament

0

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

No data available

 

Biography

Personal
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP),
Contact
Telephone: 714311163
Email: yadamini_g@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.