සිංහල தமிழ் English
Medium_kumara-d0ea20d0cdb795826e567e3c8185b97f

අනුර කුමාර දිසානායක

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_download-1077ff592328dd0da4079111e130903c-e7dcbb4b9b005353d64bec83078c7ac3

ජ.වි.පෙ , කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

0112177005 / 0112177013 anuradisanayake@gmail.com

සාරාංශය

#1

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#1

පක්ෂයේ ශේණිය

802

Times

නියෝජනය කළ වාර

14

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
273-2 (2019-07-24) Question by Private Notice Page 25
273-2 (2019-07-24) Oral Contribution Page 24
273-1 (2019-07-23) Question by Private Notice Page 97
273-1 (2019-07-23) Oral Contribution Page 97
272-9 (2019-07-11) Point of Order- Technical/Procedural
Page 55
272-9 (2019-07-11) Point of Order- Technical/Procedural
Page 63
272-9 (2019-07-11) Point of Order- Technical/Procedural
Page 57
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 77
272-9 (2019-07-11) Point of Order - Other
Page 64
272-8 (2019-07-10) Prime Ministers Questions - Supplementary Question 1 Page 11

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1968-11-24
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Thambuththegama Central College, Anuradhapura
ප්‍රථම උපාධිය: BSc- Physics, University of Peradeniya
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-1077ff592328dd0da4079111e130903c-e7dcbb4b9b005353d64bec83078c7ac3 ජ.වි.පෙ ,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0112177005 / 0112177013
ඊමේල්: anuradisanayake@gmail.com
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.