සිංහල தமிழ் English
Medium_himi-934fa8b0b63edc02a8e6d3b795abc187

රතන අතුරලියේ හිමි

Icon_jhu-01c2009149c1fcdb9939ada0b86b2866-66b987bcb4e62b20b54d714c4cbe281e

ජා.හෙ.උ සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, ජාතික ලැයිස්තුව තුලින්

0112882198/0333338950

සාරාංශය

#101

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#2

පක්ෂයේ ශේණිය

39

Times

නියෝජනය කළ වාර

9

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

දත්ත නොමැත
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
263-7 (2018-09-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 90
262-1 (2018-07-17) Oral Contribution Page 87
262-1 (2018-07-17) Oral Contribution Page 89
261-8 (2018-07-03) Oral Contribution Page 28
259-10 (2018-04-04) Oral Contribution Page 59
259-6 (2018-03-21) Oral Contribution Page 21
258-8 (2018-02-22) Oral Contribution Page 46
256-7 (2017-11-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
255-9 (2017-10-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 93
255-9 (2017-10-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 90

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1962-10-10
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Randombe Sangaraja Piriwena, Ambalangoda
පාසැල 2: Pinwatta Piriwena, Panadura
ප්‍රථම උපාධිය: University of Peradeniya
පශ්චාත් උපාධිය: Master in Philosophy
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_jhu-01c2009149c1fcdb9939ada0b86b2866-66b987bcb4e62b20b54d714c4cbe281e ජා.හෙ.උ, UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0112882198/0333338950
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.