සිංහල தமிழ் English
Medium_gunawardhane

බන්දුල ගුණවර්ධන

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ) සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

112199500

සාරාංශය

#6

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#1

පක්ෂයේ ශේණිය

230

Times

නියෝජනය කළ වාර

14

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
251-8 (2017-03-24) Written Question - Supplementary Question Page 15
251-8 (2017-03-24) Written Question Page 16
251-8 (2017-03-24) Written Question - Supplementary Question Page 15
251-8 (2017-03-24) Written Question Page 21
251-8 (2017-03-24) Written Question - Supplementary Question Page 15
251-8 (2017-03-24) Written Question Page 14
251-8 (2017-03-24) Written Question Page 19
251-8 (2017-03-24) Written Question Page 17
251-2 (2017-03-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 20
251-1 (2017-03-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 110

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1953-03-15
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ), UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 112199500
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය