සිංහල தமிழ் English
Medium_ratnayake-1db6a039b2a4cc10f6cbb4d71b7a1513

බිමල් රත්නායක

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_download-1077ff592328dd0da4079111e130903c-e7dcbb4b9b005353d64bec83078c7ac3

ජ.වි.පෙ , ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

112785612 / 0773111226 / 0772220131 bimals@yahoo.com

සාරාංශය

#2

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#2

පක්ෂයේ ශේණිය

724

Times

නියෝජනය කළ වාර

15

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1973-03-28
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Tangalle Primary College, Tangalle
පාසැල 2: Ananda College, Colombo
ප්‍රථම උපාධිය: Civil Engineering, University of Moratuwa(Incomplete)
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-1077ff592328dd0da4079111e130903c-e7dcbb4b9b005353d64bec83078c7ac3 ජ.වි.පෙ ,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 112785612 / 0773111226 / 0772220131
ඊමේල්: bimals@yahoo.com
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.