සිංහල தமிழ் English
Medium_pathirana-dbd802e19adddad07fdea8902a501685

බුද්ධික පතිරණ

නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය - කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු, දිගුකාලීනව අවතැන් වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීම, සමුපකාර සංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යතුමා

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එ.ජා.ප සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, මාතර දිස්ත්‍රික්කය

0412223865/041-2230946

සාරාංශය

#8

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#2

පක්ෂයේ ශේණිය

1172

Times

නියෝජනය කළ වාර

15

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
273-14 (2019-08-23) Oral Contribution Page 13
273-14 (2019-08-23) Oral Contribution Page 13
273-10 (2019-08-09) Petitions
Page 6
273-10 (2019-08-09) Petitions
Page 6
273-10 (2019-08-09) Petitions
Page 6
273-10 (2019-08-09) Petitions
Page 6
273-10 (2019-08-09) Petitions
Page 6
273-10 (2019-08-09) Petitions
Page 6
273-3 (2019-07-25) Written Question - Supplementary Question - Response Page 14
273-3 (2019-07-25) Written Question- Response Page 12

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1974-03-17
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Rahula MV,Mathara
ප්‍රථම උපාධිය: University of Kelaniya MBBS
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එ.ජා.ප , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0412223865/041-2230946
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.