සිංහල தமிழ் English
Medium_suwaminathan-a6e89656f75dec2654dbd09d4a13509d

ස්වාමිනාදන්, ඩී.එම්.

අමාත්‍ය - නැවත පදිංචි කිරීම, පුනරුත්ථාපන, උතුරු සංවර්ධන සහ හින්දු ආගමික කටයුතු

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එ.ජා.ප සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, ජාතික ලැයිස්තුව තුලින්

0112334043/0112884959

සාරාංශය

#110

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#45

පක්ෂයේ ශේණිය

118

Times

නියෝජනය කළ වාර

11

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
270-2 (2019-03-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33
264-6 (2018-11-27) Oral Contribution Page 26
263-11 (2018-10-11) Written Question - Supplementary Question - Response Page 22
263-11 (2018-10-11) Written Question - Supplementary Question - Response Page 21
263-11 (2018-10-11) Written Question- Response Page 21
263-1 (2018-09-04) Written Question- Response Page 86
263-1 (2018-09-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 87
263-1 (2018-09-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 87
261-9 (2018-07-04) Question by Private Notice – Response Page 26
260-7 (2018-05-24) Question by Private Notice – Response Page 10

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1945-04-30
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
පවුලේ දේශපාලනික කටයුතු: (Executive Council of Ceylon and Legislative Council of Ceylon) & Grandson of S Pararajasingam(mother: daughter of S. Pararajasingam (member of Senate of Ceylon) )
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Royal College, Colombo
ප්‍රථම උපාධිය: Sri Lanka Law College, Colombo
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එ.ජා.ප , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0112334043/0112884959
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.