සිංහල தமிழ் English
Medium_gunawardene

දිනේෂ් ගුණවර්ධන

Icon_mep-4c722c66f6f16730249bdf19c447dcee-fc9dad64a26c41369e9425a794eedb7b

ම.එ.පෙ සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

0112842209/ 0112854485

සාරාංශය

#10

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#1

පක්ෂයේ ශේණිය

582

Times

නියෝජනය කළ වාර

15

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
260-5 (2018-05-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 8
260-5 (2018-05-22) Oral Contribution Page 15
260-5 (2018-05-22) Oral Contribution Page 7
260-5 (2018-05-22) Oral Contribution Page 13
260-5 (2018-05-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 11
260-3 (2018-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 19
260-3 (2018-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 6
260-2 (2018-05-09) Point of Order- Technical/Procedural
Page 18
259-12 (2018-04-06) Oral Contribution Page 5
259-12 (2018-04-06) Oral Contribution Page 41

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1949-03-02
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
පවුලේ දේශපාලනික කටයුතු: Father: Philip Gunawardena, former Minister
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Royal College, Colombo
ප්‍රථම උපාධිය: Diploma in International Business, Nijenrode Business University, Netherlands
පශ්චාත් උපාධිය: BBA in Business Administration and International Transport, University of Oregon, USA.
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_mep-4c722c66f6f16730249bdf19c447dcee-fc9dad64a26c41369e9425a794eedb7b ම.එ.පෙ , UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0112842209/ 0112854485
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.