සිංහල தமிழ் English
Medium_gunawardene

දිනේෂ් ගුණවර්ධන

Icon_mep-4c722c66f6f16730249bdf19c447dcee-fc9dad64a26c41369e9425a794eedb7b

ම.එ.පෙ සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

0112842209/ 0112854485

සාරාංශය

#9

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#1

පක්ෂයේ ශේණිය

535

Times

නියෝජනය කළ වාර

15

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
262-3 (2018-07-19) Oral Contribution Page 34
262-3 (2018-07-19) Oral Contribution Page 29
262-2 (2018-07-18) Oral Contribution Page 28
262-2 (2018-07-18) Point of Order- Technical/Procedural
Page 51
262-2 (2018-07-18) Point of Order- Technical/Procedural
Page 51
262-2 (2018-07-18) Point of Order- Technical/Procedural
Page 40
262-1 (2018-07-17) Oral Contribution Page 27
262-1 (2018-07-17) Oral Contribution Page 31
262-1 (2018-07-17) Question by Private Notice Page 28
262-1 (2018-07-17) Oral Contribution Page 27

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1949-03-02
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
පවුලේ දේශපාලනික කටයුතු: Father: Philip Gunawardena, former Minister
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Royal College, Colombo
ප්‍රථම උපාධිය: Diploma in International Business, Nijenrode Business University, Netherlands
පශ්චාත් උපාධිය: BBA in Business Administration and International Transport, University of Oregon, USA.
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_mep-4c722c66f6f16730249bdf19c447dcee-fc9dad64a26c41369e9425a794eedb7b ම.එ.පෙ , UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0112842209/ 0112854485
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.