සිංහල தமிழ் English
Medium_alahapperuma-7273c0c83d5aa4baac4f3c4fc7137645

ඩලස් අලහප්පෙරුම

අමාත්‍ය - අධ්‍යාපන, ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ) සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, මාතර දිස්ත්‍රික්කය

413021900

සාරාංශය

#53

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#9

පක්ෂයේ ශේණිය

248

Times

නියෝජනය කළ වාර

14

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
273-9 (2019-08-08) Oral Contribution Page 8
273-8 (2019-08-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 52
273-8 (2019-08-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 47
273-8 (2019-08-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 52
273-3 (2019-07-25) Oral Contribution Page 16
271-4 (2019-05-08) Prime Ministers Question Page 15
271-4 (2019-05-08) Oral Contribution Page 17
271-4 (2019-05-08) Prime Ministers Questions - Supplementary Question 1 Page 16
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
270-19 (2019-04-05) Oral Contribution Page 16

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1959-05-14
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: St. Servatius College, Matara
පාසැල 2: Ananda College, Colombo
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ), UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 413021900
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.