සිංහල தமிழ் English
Medium_gnanamuthusrineshan-9ae26d9dc5ea4ae059146e470ffed195

ඥානමුත්තු ශ්‍රිනේෂන්

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

ඉ.ත.අ.ක සහ TNA සන්ධාන සාමාජික, මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය

766648048 / 065-2229929 Srineshangm@gmail.com

සාරාංශය

#10

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#2

පක්ෂයේ ශේණිය

153

Times

නියෝජනය කළ වාර

15

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
267-6 (2019-01-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 58
267-1 (2019-01-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 84
266-1 (2018-12-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 146
265-2 (2018-12-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 21
264-9 (2018-12-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 34
263-14 (2018-10-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
263-13 (2018-10-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 29
263-12 (2018-10-12) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 65
263-11 (2018-10-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
263-6 (2018-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1960-01-07
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය: B.A (Bachelor Of Arts)
පශ්චාත් උපාධිය: M.A.Political Science, M.ED Master Of Educatin
වෘත්තීය සුදුසුකම්: SLEAS (Srilanka Education Administrative Servic/ P.G.D.E(Post Graduate Diploma in Education) Merit Training
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 ඉ.ත.අ.ක , TNA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 766648048 / 065-2229929
ඊමේල්: Srineshangm@gmail.com
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.