සිංහල தமிழ் English
Medium_harees-cc9b0bb356f49b0aea6691a8f3691116

එච්.එම්.එම් හරීස්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132

ශ්‍රී.ල.මු.කො සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය

0672223462/0112778491

සාරාංශය

#161

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#5

පක්ෂයේ ශේණිය

51

Times

නියෝජනය කළ වාර

13

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
274-3 (2019-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
274-3 (2019-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
273-8 (2019-08-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 62
273-6 (2019-08-01) Oral Contribution Page 24
272-8 (2019-07-10) Oral Contribution Page 73
272-8 (2019-07-10) Oral Contribution Page 72
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 88
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 87
272-3 (2019-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
271-12 (2019-06-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1971-09-06
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
Profession: Lawyer
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය: LLB (Col)
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132 ශ්‍රී.ල.මු.කො , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0672223462/0112778491
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.