සිංහල தமிழ் English
Medium_silwa

හර්ෂ ද සිල්වා

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_sjb

සමගි ජන බලවේගය, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

112597769 / 112806769 desilva_h@parliament.lk

සාරාංශය

#6

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#3

පක්ෂයේ ශේණිය

93

Times

නියෝජනය කළ වාර

9

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
278-12 (2020-10-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 6
278-12 (2020-10-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 11
278-12 (2020-10-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 6
278-12 (2020-10-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 8
278-12 (2020-10-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 7
278-10 (2020-10-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 13
278-10 (2020-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 13
278-10 (2020-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 74
278-9 (2020-10-20) Point of Order- Technical/Procedural
Page 116
278-9 (2020-10-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 121

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Media

Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1964-08-30
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Royal College, Colombo
ප්‍රථම උපාධිය: BA, Truman State University, USA
පශ්චාත් උපාධිය: PhD, University of Missouri
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
2020-08-20 සිට අද දක්වා
Icon_sjb සමගි ජන බලවේගය,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 112597769 / 112806769
ඊමේල්: desilva_h@parliament.lk
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.