සිංහල தமிழ் English
Medium_alawathuwala-c6c18059a7739ebba01544d8ac7768f5

ජේ. සී. අලවතුවල

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එ.ජා.ප සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය

777530448 / 373976031 jalawathuwala@yahoo.com

සාරාංශය

#117

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#50

පක්ෂයේ ශේණිය

124

Times

නියෝජනය කළ වාර

11

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
274-2 (2019-09-04) Written Question- Response Page 17
274-2 (2019-09-04) Written Question- Response Page 17
274-2 (2019-09-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 20
274-2 (2019-09-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 20
274-2 (2019-09-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 19
274-2 (2019-09-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 19
273-8 (2019-08-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 17
273-8 (2019-08-07) Written Question- Response Page 14
273-8 (2019-08-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 17
273-8 (2019-08-07) Oral Contribution Page 17

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1966-02-18
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: male
Profession: Accountant
පවුලේ දේශපාලනික කටයුතු: Father - S.W. Alawathuwala, Former Deputy Minister
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Kandy Weluwana Maha Vidyalaya
පාසැල 2: D.S. Senanayake College
ප්‍රථම උපාධිය: Diploma in International Affairs
පශ්චාත් උපාධිය: N.A
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එ.ජා.ප , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 777530448 / 373976031
ඊමේල්: jalawathuwala@yahoo.com
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.