සිංහල தமிழ் English
Medium_grero

මොහාන් ලාල් ග්‍රේරු

රාජ්‍ය අමාත්‍ය - උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ) සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

112884089

සාරාංශය

#154

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#42

පක්ෂයේ ශේණිය

36

Times

නියෝජනය කළ වාර

4

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
259-8 (2018-03-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 88
259-8 (2018-03-23) Written Question- Response Page 17
259-7 (2018-03-22) Written Question- Response Page 10
259-7 (2018-03-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11
259-6 (2018-03-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 14
259-6 (2018-03-21) Written Question- Response Page 13
259-6 (2018-03-21) Oral Contribution Page 15
259-6 (2018-03-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 14
259-5 (2018-03-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 19
259-5 (2018-03-20) Written Question- Response Page 18

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1956-06-14
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Royal College, Colombo
පාසැල 2: University of Moratuwa BSc. Engineering
ප්‍රථම උපාධිය: University of Colombo MSc
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ), UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 112884089
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.