සිංහල தமிழ் English
Medium_jayathisa-03526324f4156adb511fd0dab34b6a25

නලින්ද ජයතිස්ස

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_download-1077ff592328dd0da4079111e130903c-e7dcbb4b9b005353d64bec83078c7ac3

ජ.වි.පෙ , කළුතර දිස්ත්‍රික්කය

0718100605/0112785612 nalindajvp@gmail.com

සාරාංශය

#3

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#3

පක්ෂයේ ශේණිය

664

Times

නියෝජනය කළ වාර

14

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
272-10 (2019-07-12) Written Question - Supplementary Question Page 18
272-10 (2019-07-12) Written Question - Supplementary Question Page 17
272-10 (2019-07-12) Written Question Page 16
272-9 (2019-07-11) Written Question - Supplementary Question Page 20
272-9 (2019-07-11) Written Question - Supplementary Question Page 20
272-9 (2019-07-11) Written Question Page 8
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 47
272-8 (2019-07-10) Written Question - Supplementary Question Page 25
272-8 (2019-07-10) Written Question - Supplementary Question Page 24
272-8 (2019-07-10) Written Question Page 23

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1977-04-21
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: C.W.W.Kannangara Collage, Mathugama
ප්‍රථම උපාධිය: M.B.B.S., Uni of Sri Jayawardenepura
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-1077ff592328dd0da4079111e130903c-e7dcbb4b9b005353d64bec83078c7ac3 ජ.වි.පෙ ,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0718100605/0112785612
ඊමේල්: nalindajvp@gmail.com
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.