සිංහල தமிழ் English
Medium_marikkar-5a2e69e69338dc7b40747890f1fa13b0

එස්.එම්. මරික්කාර්

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එ.ජා.ප සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

777886665/ 0112533169

සාරාංශය

#57

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#25

පක්ෂයේ ශේණිය

293

Times

නියෝජනය කළ වාර

14

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1971-11-01
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එ.ජා.ප , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 777886665/ 0112533169
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.