සිංහල தமிழ் English
Medium_sridharan-9d06928f6423a2720087df3ad3152813

ශ්‍රීතරන්, එස්.

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

ඉ.ත.අ.ක සහ TNA සන්ධාන සාමාජික, යාපනය දිස්ත්‍රික්කය

සාරාංශය

#11

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#2

පක්ෂයේ ශේණිය

174

Times

නියෝජනය කළ වාර

15

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

දත්ත නොමැත
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
263-13 (2018-10-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
263-12 (2018-10-12) Point of Order- Technical/Procedural
Page 84
263-12 (2018-10-12) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 77
263-10 (2018-10-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 95
263-10 (2018-10-10) Expunged Statement
Page 105
263-10 (2018-10-10) Point of Order - Other
Page 100
263-10 (2018-10-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 104
263-10 (2018-10-10) Point of Order- Technical/Procedural
Page 100
263-10 (2018-10-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 103
263-10 (2018-10-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 107

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1968-12-08
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: KN/Ramanadapuram West GTMS, Allipitty Parashakthi Vidyasalai/Jaffna
පාසැල 2: KN/Vaddakachchi Central College, Killinochchi, Kilinochchi Hindu College, Jaffna Hindu College
ප්‍රථම උපාධිය: University of Jaffna,
පශ්චාත් උපාධිය: MED, NIEA
වෘත්තීය සුදුසුකම්: Post Graduate Diploma Educatioon, NIEA, Diploma in Educcation Managemnet
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 ඉ.ත.අ.ක , TNA,
දත්ත නොමැත

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.