සිංහල தமிழ் English
Jayakodi-26ad6c28eb23f8e403550a4e38977814

සිසිර ජයකොඩි

තේරී පත් වූ පක්ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක

2015 මහා මැතිවරණයේ ලබාගත් මනාප සංඛ්‍යාව: 90749

තරඟ කරන පක්‍ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක

#68

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#5

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

83%

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

#144

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ වාර

විෂය

#13

දායකත්වය දැක්වූ විෂයන් ගණන

වැඩි දායකත්වයක් දැක්වූ විෂයන්

  • යුක්තිය, ආරක්ෂාව හා මහජන සාමය
  • අධ්‍යාපන

ක්‍රියාකාරකම්

ලිඛිත ප්‍රශ්න 3
ලිඛිත ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු 0
කෙටුම්පත්/රෙගුලාසි/නියෝග/යෝජනා සම්මතයන් - විවාද වාචික දායකත්වය 51
රීති ප්‍රශ්න - පටිපාටීය 16
රීති ප්‍රශ්න - අනෙකුත් බාධාකාරී 5
කල්තැබීමේ යෝජනා විවාද 24
මහජන පෙත්සම් 4
මූලාසනයේ අණ පරිදි ඉවත්කළ ප්‍රකාශ 18
පෞද්ගලික දැනුම් දීමෙන් ඇසු ප්‍රශ්න 0
අගමැතිවරයාට යොමුකළ ප්‍රශ්න 0
පෞද්ගලික මන්ත්‍රී පනත් කෙටුම්පත් - මහජන අභිමත 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.