සිංහල தமிழ் English
Medium_maheswaran-9cfde6d32d14fd8a847dd1b6c05e2776

මහේස්වරන්, විජයකලා

රාජ්‍ය අමාත්‍ය - අධ්‍යාපන

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එ.ජා.ප සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, යාපනය දිස්ත්‍රික්කය

0212221877/0112363591 m.kala@gmail.com

සාරාංශය

#170

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#71

පක්ෂයේ ශේණිය

23

Times

නියෝජනය කළ වාර

9

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

දත්ත නොමැත
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
261-4 (2018-06-19) Petitions
Page 9
257-15 (2017-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43
257-3 (2017-11-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
256-3 (2017-11-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
253-3 (2017-07-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
253-3 (2017-07-06) Expunged Statement
Page 49
253-3 (2017-07-06) Oral Contribution Page 52
253-3 (2017-07-06) Oral Contribution Page 48
253-3 (2017-07-06) Expunged Statement
Page 51
253-1 (2017-07-04) Point of Order - Other
Page 122

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1972-11-23
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: ස්ත්‍රී
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Kaarianakar Hindu College
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එ.ජා.ප , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0212221877/0112363591
ඊමේල්: m.kala@gmail.com
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.