සිංහල தமிழ் English
Medium_weerawansha-d4f48aa47e488d58eca0951c8d3ae747

වීරවංශ, විමල්

අමාත්‍ය - කුඩා හා මාධ්‍ය පරිමාන ව්‍යාපාර සහ ව්‍යවසාය සංවර්ධන හා කර්මාන්ත සහ සැපයුම් කළමනාකරණ

Icon_n-1a0735d5ebe2bd71b39318790cb27262

ජ.නි.පෙ සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

0112588999/ 0112882176

සාරාංශය

#34

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#1

පක්ෂයේ ශේණිය

507

Times

නියෝජනය කළ වාර

15

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 22
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 22
274-7 (2019-09-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 49
274-7 (2019-09-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 49
274-6 (2019-09-18) Point of Order- Technical/Procedural
Page 30
274-6 (2019-09-18) Oral Contribution Page 31
274-6 (2019-09-18) Point of Order- Technical/Procedural
Page 30
274-6 (2019-09-18) Oral Contribution Page 31
273-11 (2019-08-20) Written Question Page 48
273-11 (2019-08-20) Oral Contribution Page 54

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1970-07-03
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Tissa Central College, Kalutara 
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_n-1a0735d5ebe2bd71b39318790cb27262 ජ.නි.පෙ , UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0112588999/ 0112882176
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.