සිංහල தமிழ் English
Medium_lasantha

Lasantha Alagiyawanna

இராஜாங்க அமைச்சர் - Cooperative Services, Marketing Development and Consumer Protection

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கம்பஹா மாவட்டம்

112968065 alagiyawanna_l@parliament.lk

சுருக்கம்

#

மொத்த தரவரிசை

#29

கட்சி தரவரிசை

1

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

1

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
277-3 (2020-08-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 125

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1967-10-19
பாலினம்: male
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 112968065
Email: alagiyawanna_l@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.