සිංහල தமிழ் English
Medium_perera-f2722b93483bf34da47d48b25132a742

சுஜித் சங்ஜய பெரேரா

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கேகாலை மாவட்டம்

0365712535/0777512535

சுருக்கம்

#134

மொத்த தரவரிசை

#59

கட்சி தரவரிசை

53

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
267-7 (2019-01-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 52
267-1 (2019-01-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 91
264-6 (2018-11-27) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 49
264-5 (2018-11-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 69
263-14 (2018-10-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72
263-2 (2018-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
259-9 (2018-04-03) Oral Contribution Page 10
259-5 (2018-03-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
257-17 (2017-12-08) Petitions
Page 9
257-16 (2017-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 89

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-06-30
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Vincent Perera, Father
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0365712535/0777512535
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.