සිංහල தமிழ் English
Medium_rajapaksha-fff48b680945d8b0a2c4b4e9f72ff315

மஹிந்த ராஜபக்‌ஷ

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, குருநாகல் மாவட்டம்

சுருக்கம்

#162

மொத்த தரவரிசை

#47

கட்சி தரவரிசை

44

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
267-5 (2019-01-22) Question by Private Notice Page 9
267-4 (2019-01-11) Question by Private Notice Page 6
267-2 (2019-01-09) Oral Contribution Page 9
268-1 (2019-01-05) Question by Private Notice Page 99
266-1 (2018-12-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 122
264-2 (2018-11-15) Oral Contribution Page 6
263-8 (2018-09-21) Oral Contribution Page 35
262-7 (2018-08-09) Oral Contribution Page 58
261-7 (2018-06-22) Oral Contribution Page 31
259-12 (2018-04-06) Oral Contribution Page 36

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1945-11-18
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father: D.A Rajapaksa, Sons: Namal, Brother: Chamal
கல்வி
School: Richmond College, Galle, Nalanda College, Colombo
School 2: Thurstan College, Colombo
Undergraduate: Sri Lanka Law College
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
No data available

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.