සිංහල தமிழ் English
Medium_rajapakshe-2746b0e7553dee42b671120e4cb84837

விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ

அமைச்சர் - உயர்கல்வி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள்

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கொழும்பு மாவட்டம்

0112827208/0112852841

சுருக்கம்

#37

மொத்த தரவரிசை

#15

கட்சி தரவரிசை

244

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
263-11 (2018-10-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
263-10 (2018-10-10) Oral Contribution - Core Statements Page 27
263-9 (2018-10-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 61
263-9 (2018-10-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 21
263-9 (2018-10-09) Question by Private Notice – Response Page 38
263-9 (2018-10-09) Oral Contribution Page 13
263-9 (2018-10-09) Oral Contribution Page 22
263-9 (2018-10-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 21
262-8 (2018-08-10) Oral Contribution Page 8
262-8 (2018-08-10) Written Question- Response Page 21

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1959-03-16
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate: Colombo University and Sri Lanka Law College
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0112827208/0112852841
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.