සිංහල தமிழ் English
Medium_ranatunga-52e282980368b4644143f927d23c91ec

பிரசன்ன ரணதுங்க

அமைச்சர் - Industrial Exports and Investment Promotion, Tourism and Aviation

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, கம்பஹா மாவட்டம்

0777772520 /0332222406

சுருக்கம்

#163

மொத்த தரவரிசை

#47

கட்சி தரவரிசை

46

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
272-8 (2019-07-10) Oral Contribution Page 49
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 75
271-10 (2019-05-24) Expunged Statement
Page 90
271-10 (2019-05-24) Expunged Statement
Page 90
271-10 (2019-05-24) Point of Order- Technical/Procedural
Page 95
271-10 (2019-05-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 89
271-10 (2019-05-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 90
271-8 (2019-05-22) Oral Contribution Page 35
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
271-2 (2019-04-24) Point of Order- Technical/Procedural
Page 11

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1967-01-01
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Regie Ranathunga/Arjuna/Ruwan
கல்வி
School: Asoka Vidyalaya
School 2: Ananda College, Colombo
School 3: Orara High School
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0777772520 /0332222406
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.