සිංහල தமிழ் English
Medium_gunawardene

தினேஷ் குணவர்தன

Icon_mep-4c722c66f6f16730249bdf19c447dcee-fc9dad64a26c41369e9425a794eedb7b

மகாஜன எக்சத் பெரமுன (MEP) Also a member of coalition - UPFA, கொழும்பு மாவட்டம்

0112842209/ 0112854485

சுருக்கம்

#11

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

627

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
272-6 (2019-06-28) Oral Contribution - Core Statements Page 9
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 25
272-5 (2019-06-27) Oral Contribution Page 8
272-4 (2019-06-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 44
272-3 (2019-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
272-1 (2019-06-18) Oral Contribution Page 106
271-13 (2019-06-07) Petitions
Page 7
271-13 (2019-06-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 72
271-13 (2019-06-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 43
271-12 (2019-06-06) Oral Contribution Page 29

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1949-03-02
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father: Philip Gunawardena, former Minister
கல்வி
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: Diploma in International Business, Nijenrode Business University, Netherlands
Postgraduate: BBA in Business Administration and International Transport, University of Oregon, USA.
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_mep-4c722c66f6f16730249bdf19c447dcee-fc9dad64a26c41369e9425a794eedb7b மகாஜன எக்சத் பெரமுன (MEP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0112842209/ 0112854485
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.