සිංහල தமிழ் English
Medium_gunawardene

தினேஷ் குணவர்தன

Icon_mep-4c722c66f6f16730249bdf19c447dcee-fc9dad64a26c41369e9425a794eedb7b

மகாஜன எக்சத் பெரமுன (MEP) Also a member of coalition - UPFA, கொழும்பு மாவட்டம்

0112842209/ 0112854485

சுருக்கம்

#12

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

616

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
267-8 (2019-01-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 32
267-8 (2019-01-25) Oral Contribution Page 16
267-6 (2019-01-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 19
267-3 (2019-01-10) Oral Contribution Page 6
267-2 (2019-01-09) Oral Contribution Page 13
265-1 (2018-12-18) Oral Contribution Page 64
264-5 (2018-11-23) Oral Contribution Page 5
264-4 (2018-11-19) Point of Order- Technical/Procedural
Page 5
264-1 (2018-11-14) Oral Contribution Page 69
263-14 (2018-10-26) Question by Private Notice Page 24

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1949-03-02
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father: Philip Gunawardena, former Minister
கல்வி
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: Diploma in International Business, Nijenrode Business University, Netherlands
Postgraduate: BBA in Business Administration and International Transport, University of Oregon, USA.
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_mep-4c722c66f6f16730249bdf19c447dcee-fc9dad64a26c41369e9425a794eedb7b மகாஜன எக்சத் பெரமுன (MEP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0112842209/ 0112854485
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.