සිංහල தமிழ் English
Medium_alagiyawanna-3bacf37572295da451462030acd15c56

லசந்த அலகியவன்ன

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, கம்பஹா மாவட்டம்

0332282400/002968064

சுருக்கம்

#47

மொத்த தரவரிசை

#6

கட்சி தரவரிசை

143

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
267-8 (2019-01-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 42
267-2 (2019-01-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 47
267-1 (2019-01-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 104
263-9 (2018-10-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 29
263-9 (2018-10-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 29
263-9 (2018-10-09) Written Question- Response Page 29
263-5 (2018-09-18) Petitions
Page 14
262-9 (2018-08-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 74
262-4 (2018-07-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 74
261-11 (2018-07-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 74

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1967-10-19
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Nittambuwa Sri Sangabodhi Vidyalaya
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0332282400/002968064
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.