සිංහල தமிழ் English
Medium_perera-c18932c48d975ce3aadc5f37c2833778

அஜித்.பி. பெரேரா

Non Cabinet Minister - Digital infrastructure and information technology

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, களுத்துரை மாவட்டம்

0382243261/ 0382290692

சுருக்கம்

#20

மொத்த தரவரிசை

#8

கட்சி தரவரிசை

369

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
265-2 (2018-12-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 151
265-1 (2018-12-18) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 28
264-10 (2018-12-12) Oral Contribution Page 62
264-8 (2018-11-30) Point of Order- Technical/Procedural
Page 5
264-8 (2018-11-30) Oral Contribution Page 13
264-5 (2018-11-23) Oral Contribution Page 12
264-4 (2018-11-19) Point of Order - Other
Page 55
264-4 (2018-11-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 51
264-4 (2018-11-19) Oral Contribution Page 8
263-13 (2018-10-25) Point of Order- Technical/Procedural
Page 80

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1967-12-02
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Wewita Maithree  Maha Vidyalaya, Bandaragama
School 2: Ananda College Colombo
Undergraduate: (BSc), University of Sri Jayawardenapura
Postgraduate: Law College
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0382243261/ 0382290692
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.