සිංහල தமிழ் English
Medium_aluthamage-da0d075dee005d734b80e6811d00f333

ஆனந்த அலுத்கமகே

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கண்டி மாவட்டம்

812386878 / 0773026239

சுருக்கம்

#55

மொத்த தரவரிசை

#23

கட்சி தரவரிசை

282

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
274-5 (2019-09-17) Expunged Statement
Page 60
274-5 (2019-09-17) Written Question Page 17
274-5 (2019-09-17) Written Question - Supplementary Question Page 20
274-5 (2019-09-17) Expunged Statement
Page 60
274-5 (2019-09-17) Expunged Statement
Page 60
274-3 (2019-09-05) Oral Contribution Page 11
274-3 (2019-09-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 28
274-3 (2019-09-05) Expunged Statement
Page 28
274-3 (2019-09-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 29

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-04-24
பாலினம்: ஆண்
Profession: Businessman
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Cousin - Mahindananda Aluthgamage (late minister)
கல்வி
School: Giraulla Central College, Navalapitiya
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 812386878 / 0773026239
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.