සිංහල தமிழ் English
Medium_kumara

அநுர திசாநாயக்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_jjb

தேசிய மக்கள் சக்தி, கொழும்பு மாவட்டம்

112177005 dissanayaka_a@parliament.lk

சுருக்கம்

#2

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

74

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
278-12 (2020-10-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 15
278-12 (2020-10-23) Oral Contribution Page 13
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 16
278-10 (2020-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43
278-10 (2020-10-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 14
278-10 (2020-10-21) Oral Contribution Page 6
278-3 (2020-09-24) Oral Contribution Page 39
278-3 (2020-09-24) Oral Contribution Page 37
278-3 (2020-09-24) Oral Contribution Page 32
278-3 (2020-09-24) Oral Contribution Page 43

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1968-11-24
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Thambuththegama Central College, Anuradhapura
School 2: BSc, Physics, University of Peradeniya
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_jjb தேசிய மக்கள் சக்தி,
தொடர்பு
Telephone: 112177005
Email: dissanayaka_a@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.