සිංහල தமிழ் English
Medium_abeysinghe

அசோக்க அபேசிங்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, குருநாகல் மாவட்டம்

0372234223 / 0372234333 / 0777916533 aakurunagala2018@gmail.com

சுருக்கம்

#48

மொத்த தரவரிசை

#22

கட்சி தரவரிசை

207

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
273-14 (2019-08-23) Oral Contribution Page 36
273-12 (2019-08-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 41
273-10 (2019-08-09) Written Question- Response Page 9
273-10 (2019-08-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11
273-10 (2019-08-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 10
273-9 (2019-08-08) Question by Private Notice – Response Page 34
273-7 (2019-08-06) Petitions
Page 6
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 81
272-6 (2019-06-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 23
272-6 (2019-06-28) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 35

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1956-05-10
பாலினம்: ஆண்
Profession: Businessman
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: none
கல்வி
School: Mayurapada Central College - Narammala
School 2: St.Anna College - Kurunegala
School 3: Isipathana College
Undergraduate:
Postgraduate: NA
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0372234223 / 0372234333 / 0777916533
Email: aakurunagala2018@gmail.com
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.