සිංහල தமிழ் English
Medium_himi-934fa8b0b63edc02a8e6d3b795abc187

அதுரலியே ரதன தேரர்

Icon_jhu-01c2009149c1fcdb9939ada0b86b2866-66b987bcb4e62b20b54d714c4cbe281e

ஜாதிக ஹெல உறுமய (JHU) Also a member of coalition - UNFGG, தேசியப்பட்டியல்

0112882198/0333338950

சுருக்கம்

#101

மொத்த தரவரிசை

#2

கட்சி தரவரிசை

39

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
263-7 (2018-09-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 90
262-1 (2018-07-17) Oral Contribution Page 87
262-1 (2018-07-17) Oral Contribution Page 89
261-8 (2018-07-03) Oral Contribution Page 28
259-10 (2018-04-04) Oral Contribution Page 59
259-6 (2018-03-21) Oral Contribution Page 21
258-8 (2018-02-22) Oral Contribution Page 46
256-7 (2017-11-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
255-9 (2017-10-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 93
255-9 (2017-10-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 90

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1962-10-10
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Randombe Sangaraja Piriwena, Ambalangoda
School 2: Pinwatta Piriwena, Panadura
Undergraduate: University of Peradeniya
Postgraduate: Master in Philosophy
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_jhu-01c2009149c1fcdb9939ada0b86b2866-66b987bcb4e62b20b54d714c4cbe281e ஜாதிக ஹெல உறுமய (JHU), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0112882198/0333338950
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.