සිංහල தமிழ் English
Medium_gunawardhane

பந்துல குணவர்தன

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, கொழும்பு மாவட்டம்

112199500

சுருக்கம்

#8

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

753

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
272-6 (2019-06-28) Oral Contribution Page 13
272-4 (2019-06-21) Point of Order - Other
Page 31
272-4 (2019-06-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 10
272-4 (2019-06-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 9
272-4 (2019-06-21) Oral Contribution Page 31
272-3 (2019-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31
272-2 (2019-06-19) Oral Contribution Page 26
272-2 (2019-06-19) Written Question Page 21
272-1 (2019-06-18) Written Question - Supplementary Question Page 89
272-1 (2019-06-18) Written Question - Supplementary Question Page 88

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1953-03-15
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Mavalgama Roman Catholic School
School 2: Rajasinghe Madya Maha Vidyalaya, Hanwella
Undergraduate: (BA) Business Administration, University of Sri Jayawardenepura, Kotte
Postgraduate: PhD in China
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 112199500
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.