සිංහල தமிழ் English
Medium_rajapaksha-7a1dc9b7401e3ba0cb120682de953fd1

சமல் ராஜபக்ஷ

அமைச்சர் - Mahaweli, Agriculture, Irrigation and Rural Development, Minister of Internal Trade, Food Security, Consumer Welfare and State Minister of Defence

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்

0472257030/ 0112871324 rajapaksa_c@parliament.lk

சுருக்கம்

#192

மொத்த தரவரிசை

#66

கட்சி தரவரிசை

45

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
273-14 (2019-08-23) Oral Contribution Page 6
273-14 (2019-08-23) Oral Contribution Page 37
273-6 (2019-08-01) Oral Contribution Page 15
271-13 (2019-06-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 41
271-13 (2019-06-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
271-13 (2019-06-07) Oral Contribution Page 7
271-13 (2019-06-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
271-13 (2019-06-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 30
270-5 (2019-03-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1942-10-30
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father: D.A Rajapaksa, Brother: Mahinda Rajapakshe, Uncle of Namal, Son: Shasheendra Rajapaksa, Uva Provincial Council
கல்வி
School: Richmond College, Galle
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0472257030/ 0112871324
Email: rajapaksa_c@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.