සිංහල தமிழ் English
Medium_wijesiri

சமிந்த விஜேசிறி

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, பதுளை மாவட்டம்

572221440 / 572232037 wijesiri_c@parliament.lk

சுருக்கம்

#6

மொத்த தரவரிசை

#3

கட்சி தரவரிசை

5

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

1

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
277-4 (2020-08-28) Point of Order- Technical/Procedural
Page 124
277-3 (2020-08-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 128
277-3 (2020-08-27) Point of Order- Technical/Procedural
Page 125
277-2 (2020-08-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 44
277-2 (2020-08-21) Point of Order - Other
Page 11

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1980-08-04
பாலினம்: male
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
தொடர்பு
Telephone: 572221440 / 572232037
Email: wijesiri_c@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.