සිංහල தமிழ் English
Medium_gamage-13fa7aac30f8067674369aed9a37987b

சந்திம கமகே

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, அநுராதபுரம் மாவட்டம்

254934690

சுருக்கம்

#47

மொத்த தரவரிசை

#21

கட்சி தரவரிசை

189

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
263-4 (2018-09-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
262-10 (2018-08-24) Oral Contribution Page 87
262-9 (2018-08-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 95
262-7 (2018-08-09) Oral Contribution Page 8
262-7 (2018-08-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 107
262-5 (2018-08-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
262-2 (2018-07-18) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 82
262-2 (2018-07-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
261-9 (2018-07-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 66
261-6 (2018-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1967-01-18
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father: Gamage Don Mahindasoma (father) first Chief Minister of the North Central Provinced (May 1988 to May 1996). MP in 1977 from Kekirawa. Lal Dharmapriya Gamage. (nephew of G. D. Mahindasoma) former MP from Anuradhapura, former Minister Assisting For
கல்வி
School: Mahanama College, College
School 2: D. S. Senanayake College
Undergraduate: Farm Management and production improvemnet, Kagawa University Agriculture, Japan
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 254934690
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.