සිංහල தமிழ் English
Medium_alahapperuma

டலஸ் அழகப்பெரும

அமைச்சர் - மின்சக்தி

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, மாத்தரை மாவட்டம்

413021900 / 112574922 dullas_a@parliament.lk

சுருக்கம்

#40

மொத்த தரவரிசை

#20

கட்சி தரவரிசை

9

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

5

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
278-12 (2020-10-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 36
278-10 (2020-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 41
278-7 (2020-10-08) Oral Contribution Page 29
278-7 (2020-10-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 28
278-7 (2020-10-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 28
278-7 (2020-10-08) Written Question- Response Page 26
278-6 (2020-10-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 79
277-4 (2020-08-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 118
277-2 (2020-08-21) Oral Contribution Page 23

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1959-05-14
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 413021900 / 112574922
Email: dullas_a@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.