සිංහල தமிழ் English
Medium_lokuge-915521e458262dbae565281fba2e22dd

காமினி லொக்குகே

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, கொழும்பு மாவட்டம்

0112348757/0112700277

சுருக்கம்

#121

மொத்த தரவரிசை

#32

கட்சி தரவரிசை

80

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
262-5 (2018-08-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 56
262-4 (2018-07-20) Oral Contribution Page 29
262-2 (2018-07-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
262-1 (2018-07-17) Petitions
Page 67
261-1 (2018-06-06) Petitions
Page 61
261-1 (2018-06-06) Oral Contribution Page 77
261-1 (2018-06-06) Petitions
Page 61
260-9 (2018-06-05) Oral Contribution Page 8
260-7 (2018-05-24) Oral Contribution Page 13
260-6 (2018-05-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1948-08-05
பாலினம்: ஆண்
Profession: Businessman
கல்வி
School: Ananda Shasthralaya, Kotte
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0112348757/0112700277
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.