සිංහල தமிழ் English
Medium_lokuge-915521e458262dbae565281fba2e22dd

காமினி லொக்குகே

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, கொழும்பு மாவட்டம்

0112348757/0112700277

சுருக்கம்

#116

மொத்த தரவரிசை

#30

கட்சி தரவரிசை

100

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
272-4 (2019-06-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 43
272-3 (2019-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31
272-1 (2019-06-18) Oral Contribution Page 112
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 38
270-14 (2019-03-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 70
270-7 (2019-03-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 32
270-5 (2019-03-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 22
269-2 (2019-03-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 73
268-7 (2019-02-22) Written Question - Supplementary Question Page 19
268-7 (2019-02-22) Written Question - Supplementary Question Page 18

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1948-08-05
பாலினம்: ஆண்
Profession: Businessman
கல்வி
School: Ananda Shasthralaya, Kotte
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0112348757/0112700277
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.