සිංහල தமிழ் English
Medium_gamini-lokuge

காமினி லொக்குகே

அமைச்சர் - போக்குவரத்து

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

112348757 / 112700277 lokuge_g@parliament.lk

சுருக்கம்

#61

மொத்த தரவரிசை

#36

கட்சி தரவரிசை

20

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

4

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
278-8 (2020-10-09) Written Question- Response Page 18
278-8 (2020-10-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 19
278-8 (2020-10-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 19
278-7 (2020-10-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 21
278-7 (2020-10-08) Written Question- Response Page 10
278-7 (2020-10-08) Written Question- Response Page 21
278-7 (2020-10-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 23
278-7 (2020-10-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11
278-7 (2020-10-08) Oral Contribution Page 23
278-7 (2020-10-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 10

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1943-08-05
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 112348757 / 112700277
Email: lokuge_g@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.