සිංහල தமிழ் English
Medium_silva-57a39232b238e322757d20b2938eaef7

ஹர்ஷ டி சில்வா

Non Cabinet Minister - Public Distribution and Economic reforms

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கொழும்பு மாவட்டம்

112597769 / 0112862155 harsha.lirne@gmail.com

சுருக்கம்

#34

மொத்த தரவரிசை

#14

கட்சி தரவரிசை

191

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
263-11 (2018-10-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 83
263-7 (2018-09-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
263-5 (2018-09-18) Written Question - Supplementary Question - Response Page 19
263-5 (2018-09-18) Written Question- Response Page 19
263-5 (2018-09-18) Written Question - Supplementary Question - Response Page 20
262-9 (2018-08-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
262-9 (2018-08-23) Oral Contribution Page 10
262-8 (2018-08-10) Oral Contribution Page 27
262-8 (2018-08-10) Oral Contribution Page 31
262-7 (2018-08-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 83

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-08-30
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: truman State University, USA, BA
Postgraduate: Ph.D: University of missouri, USA
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 112597769 / 0112862155
Email: harsha.lirne@gmail.com
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.