සිංහල தமிழ் English
Medium_withanage-50b39746915cf3bfe410ffa04874f0d2

ஹெஷான் விதானகே

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

077 232 8819 / 071 1 111 222 / 472261830

சுருக்கம்

#38

மொத்த தரவரிசை

#16

கட்சி தரவரிசை

319

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
272-4 (2019-06-21) Written Question - Supplementary Question Page 12
272-4 (2019-06-21) Written Question Page 11
272-2 (2019-06-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
272-2 (2019-06-19) Written Question - Supplementary Question Page 8
272-2 (2019-06-19) Written Question - Supplementary Question Page 8
272-2 (2019-06-19) Written Question Page 7
272-1 (2019-06-18) Written Question - Supplementary Question Page 81
271-12 (2019-06-06) Written Question Page 23
271-12 (2019-06-06) Written Question - Supplementary Question Page 9
271-12 (2019-06-06) Written Question Page 21

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1976-06-28
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 077 232 8819 / 071 1 111 222 / 472261830
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.