සිංහල தமிழ் English
Medium_withanage-50b39746915cf3bfe410ffa04874f0d2

ஹெஷான் விதானகே

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

077 232 8819 / 071 1 111 222 / 472261830

சுருக்கம்

#54

மொத்த தரவரிசை

#22

கட்சி தரவரிசை

183

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
263-12 (2018-10-12) Written Question Page 9
263-12 (2018-10-12) Written Question - Supplementary Question Page 11
263-12 (2018-10-12) Written Question - Supplementary Question Page 11
263-11 (2018-10-11) Written Question - Supplementary Question Page 15
263-11 (2018-10-11) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 102
263-11 (2018-10-11) Written Question Page 14
263-11 (2018-10-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 93
263-11 (2018-10-11) Written Question - Supplementary Question Page 15
263-10 (2018-10-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
263-8 (2018-09-21) Written Question Page 10

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1976-06-28
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 077 232 8819 / 071 1 111 222 / 472261830
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.