සිංහල தமிழ் English
Medium_wockramaratne

ஜயம்பதி விக்கிரமரத்ன

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, தேசியப்பட்டியல்

777885413

சுருக்கம்

#96

மொத்த தரவரிசை

#39

கட்சி தரவரிசை

63

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
271-8 (2019-05-22) Oral Contribution Page 42
271-8 (2019-05-22) Oral Contribution Page 28
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 14
270-15 (2019-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 18
270-5 (2019-03-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43
270-1 (2019-03-13) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
269-2 (2019-03-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 79
268-6 (2019-02-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 46
267-7 (2019-01-24) Priviledges
Page 9
265-1 (2018-12-18) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 76

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: St. Sylvesters′ college
School 2: St. Anthony's College
Undergraduate: Sri Lanka Law College
Postgraduate: MA Public Administration - University of Peradeniya.
பல்கலைக்கழகம் / தொழில்முறை தகுதிகள்: PhD in Human Rights - University of Peradeniya.
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 777885413
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.